نامزدی

 

طرح سؤال ، دريچه اي است كه به سوي شناخت از يكديگر گشوده مي شود. البته مهم اين است كه به سؤال ها چگونه پاسخ داده شود. نحوه پاسخ دادن به سؤال ها، تصويري از طرف مقابل در ذهن ديگري مي سازد. هرچه پاسخ ها واقعي تر و صادقانه تر باشند تصويري هم كه ساخته مي شود صحيح تر خواهد بود. اين امر كمك مي كند تا زن و مرد راه بهتري را در زندگي پيدا كنند، اين راه مي تواند به ازدواج و يا قطع رابطه و عدم ازدواج ختم شود. رسيدن به هر يك از اين راه ها در صورتي كه عاقلانه و درست باشد به نفع زن و مرد است.

 

البته بايد در نظر داشت كه هيچ پاسخي درست يا اشتباه نيست.هدف از طرح پرسش، اين است كه متوجه شويد در شرايط خاص مورد نظر، چه رفتاري داريد و درباره گذشته و آينده چگونه فكر مي كنيد. براي خشنود كردن نامزدتان پاسخ هايتان را تغيير ندهيد و از پاسخ هاي زيركانه اي كه بيانگر حقيقت نيستند خودداري كنيد. پاسخ هاي غيرواقعي به منظور پيشگيري از جر و بحث، به نفع هيچ كس نيست.بهتر است به جاي نامزدتان هم پاسخ ندهيد و عقيده خاص خود را بيان كنيد .مثلاً : اگر از شما مي پرسند آيا بچه مي خواهي يا نه؟ پاسخ ندهيد كه نامزدم بچه نمي خواهد.

 

 

- سعي كنيد خصوصيات و خواسته هاي خود را كشف كنيد.


وقتي درباره خودتان به اين شناخت دست يافتيد، مي توانيد تصميم بگيريد كه آيا نامزدتان مي تواند در رسيدن به خواسته هايتان شريك زندگيتان باشد يا نه.

 

- پاسخ هايتان بايد روشن كند كه شما در زندگي مشترك چه انتظاراتي از همديگر داريد،

در ضمن با اين پاسخ ها مي توانيد اولويت ها و رفتارهايي را كه حاضر به ترك آن نيستيد، نشان دهيد. اگر در خانه شلخته هستيد و نمي توانيد خود را تغيير دهيد، بهتر است تا نامزدتان از اين خصوصيت شما آگاهي داشته باشد.

 

نامزدی

 

- به پاسخ هاي يكديگر گوش كنيد، اما دخالت نكنيد،

اين تمرين ها براي آن است كه درباره همديگر بيشتر بدانيد نه اين كه همديگر را تغيير دهيد. بهتر است فكر كنيد آيا مي توانيد با نامزدتان همين گونه كه هست و بي آن كه توقع داشته باشيد كه تغيير كند، زندگي مشترك تشكيل بدهيد؟

 

يكسان بودن پاسخ ها و پرسش هاي مطرح شده، كليد خوشبختي در زندگي زناشويي نيست، بلكه برخورد شما با تفاوت ها تعيين كننده است. وقتي شما و نامزدتان در پاسخ به يك پرسش اختلاف عقيده داريد، راهنمايي هاي پيشنهادي «در شيوه گفتگو درباره تفاوت ها» را به كار بگيريد، زيرا به شما كمك مي كند تا اختلاف هايتان را به تدريج حل كنيد، وقتي دستتان را براي نامزدتان رو مي كنيد، آسوده مي شود. به او مي گوييد: «ظاهر و باطن، من اين هستم.» خودتان را صادقانه آشكار مي كنيد، باري از روي دوش خود برمي داريد و به اصطلاح توپ را در زمين بازي نامزدتان مي اندازيد و به او اين امكان را مي دهيد كه بدون هيچ فرض نادرستي تصميم بگيرد و شما را بپذيرد.

 

اما وقتي نظر او براي شما قابل قبول نيست چه بايد بكنيد؟ اگر با پاسخ هاي نامزدتان موافق نباشيد، چه خواهد شد؟ پي بردن به تفاوت ها به معناي اعلام ختم رابطه نيست، هرگز عدم اختلاف نظر، راز موفقيت زندگي مشترك به حساب نمي آيد، اختلاف نظر با نامزدتان، فرصتي است تا مهارت هاي «مديريت تفاوت ها» را بياموزيد.

 


توجه داشته باشيد:


مديريت تفاوت ها و نه مديريت حل اختلاف . زيرا لزومي ندارد كه گفتگو درباره تفاوت ها به اختلاف منجر شود.طبيعي است كه از دست نامزدتان عصباني و دچار سردرگمي و سرخوردگي بشويد، احتمالاً از دست دوستتان، رئيس و حتي همسايه تان هم دچار همين حالات مي شويد. اما با كمي تلاش مي توان ديدگاه هاي متفاوت را بدون اين كه به مشاجره ختم شود به هم نزديك كرد، مگر آن كه به شدت ستيزه جو باشيد.

 

نامزدی

 

گذشته شما

 

توجه به گذشته خود و تأثير آن بر شكل گيري شخصيت شما و خواسته هايتان در زندگي، نخستين گام هاي آمادگي براي ازدواج است. معمولاً زندگي پدر و مادرها سرمشق زندگي ما مي شود و اگر از اين سرمشق خوشمان بيايد، كم و بيش مي دانيم كه شريك زندگيمان بايد چه خصوصياتي داشته باشد، اما اگر همان طور كه بزرگتر مي شويم، از رابطه پدر و مادرمان خوشمان نيايد، مي توانيم آن را با الگوي مد نظرمان عوض كنيم.به دقت به روابط افرادي كه شما و نامزدتان در كنار آنها بزرگ شده ايد، توجه كنيد. ويژگي هايي را كه موجب ايجاد روابطي استوار و شاد شده و آنها كه سبب تلخي زندگي شده اند به ياد بياوريد، مشخص كنيد چه نگرش ها و رفتاري روابط اين افراد را تيره و تار مي كند. از اشتباهات و موفقيت هاي ديگران بياموزيد. اما توجه داشته باشيد كه خودتان را با آنها مقايسه و يا تشبيه نكنيد. تصميم بگيريد تجربيات مثبت را به كار ببنديد و از رفتارهاي منفي دوري كنيد.

 

اگر از موهبت داشتن پدر و مادري خوشبخت برخوردار هستيد، اين شانس را داريد كه بفهميد ازدواج موفق به چه عواملي نياز دارد. تك تك پرسش ها را با صداي بلند براي نامزدتان بخوانيد و هريك جداگانه بي آنكه حرف يكديگر را قطع كنيد به آنها پاسخ دهيد، سپس در اين باره صحبت كنيد كه آيا پاسخ هايتان بر زندگي مشتركتان تأثير خواهند گذاشت يا نه و تأثيرش چگونه است.

 

 

به عقيده شما چه عاملي پدر و مادرتان را در كنار هم نگه داشته است؟

 

دوست داريد چه ويژگي هايي از زندگي پدر و مادرتان در زندگي شما هم وجود داشته باشد؟

 

از چه ويژگي هاي زندگي پدر و مادرتان خوشتان نمي آيد؟

 

پدرتان چه رفتاري با مادرتان داشت؟ مادرتان چه رفتاري با پدرتان داشت؟

 

آيا شما و نامزدتان مي خواهيد كه همان رفتار پدر و مادرهايتان را نسبت به همديگر داشته باشيد؟

 


تأثير طلاق بر آينده فرزندان

 

پژوهش ها نشان داده است كودكاني كه پدر و مادرشان از هم جدا شده اند و بيشتر سال هاي رشد را فقط با پدر يا فقط با مادر گذرانده اند، به احتمال زياد در زندگي زناشويي خود نيز مشكل داشته باشند، اما اين به آن معني نيست كه نمي توان تغييري در اين تقدير ايجاد كرد. مي توانيد علل عدم موفقيت زندگي مشترك پدر و مادرتان را بررسي كنيد و با اجتناب از آن رفتارها، شانس موفقيت خود را در زندگي زناشويي افزايش دهيد.

 


در جستجوي همسر

 

نه تنها به دنبال شخصي مي گرديم كه آينده مان را با او سهيم شويم، بلكه فردي را مي خواهيم كه بخشي از گذشته مان نيز با او مشترك باشد. اگر پدر و مادر يا قوم و خويشي را تحسين مي كرديم كه مرفه بود، به احتمال زياد در پي همسري هستيم كه از نظر مالي تأمين باشد و احياناً كمبودهايي را كه در دوران كودكي و نوجواني، احساس مي كرديم پر كند. اگر احساس مي كنيد كه دوران كودكي و نوجواني تان بيش از حد جدي بوده است و خواهان شوخي و خنده بوده ايد، احتمالاً خواهان همسري هستيد كه شما را سرگرم كند و بخنداند.

 

پاسخ هاي شما به پرسش هاي مربوط به گذشته مهم هستند، زيرا موجب مي شوند تا بتوانيد وضعيت هاي نشاط آور و دردآور زندگي تان را تشخيص دهيد. با گفتگو درباره اين رويدادها مي توانيد تصميم بگيريد كه براي ايجاد يك زندگي خانوادگي شادمان، چه اقداماتي بايد انجام دهيد.

 

نامزدی


به هنگام مرور پاسخ هايتان نكات زير را به ياد داشته باشيد:

 

اگر بيشتر پاسخ هايتان مثبت و شاد است، با گذشته تان در صلح هستيد و احتمالاً خواستار زندگي مشتركي هستيد شبيه به فضايي كه در آن بزرگ شديد، چنانچه كل پاسخ هايتان منفي باشد، احتمالاً ناراحتي يا خشمي را از گذشته با خود حمل مي كنيد. درباره شيوه هاي رفع اين خشم، گفتگو كنيد و ببينيد به عقيده شما اين آزردگي چه تأثيري بر انتظارات شما از زندگي زناشويي مي تواند داشته باشد.وقتي از شما پرسيده شد كه دوست داريد زندگيتان شبيه به زندگي چه افرادي باشد آيا شما و نامزدتان يك زوج واقعي را مثال زديد يا شخصيت هاي يك فيلم را؟ آيا مدت ها با اين زوج معاشرت كرده بوديد يا فقط داستان آنها را بر صفحه تلويزيون ديده بوديد؟ الزامي ندارد كه همه الگوهاي خوب روابط در يك زوج وجود داشته باشند. شما مي توانيد اميدوار باشيد كه ويژگي هاي گوناگون زوج هاي مختلف را سرمشق قرار دهيد. براي نمونه مي توانيد مهر و محبت يك زوج و صرفه جويي زوج ديگر را آرمان خود قرار دهيد.

 

 

نقش پدر و مادر در ازدواج

 

تعداد كساني كه رها از پدر و مادر، زندگي زناشويي را آغاز مي كنند، اندك است. چه پدر و مادرتان را دوست داشته باشيد، چه از آنها دوري كنيد و حتي اگر هيچ گاه آنها را نشناخته باشيد، به هرحال بخشي از زندگي مشترك شما هستند و ميزان دخالت آنها در زندگي شما يكي از موضوع هاي معمول اختلاف و بگو مگوي شما و همسرتان خواهد بود.

 

هر كدام جداگانه پاسخ هايتان را به پرسش هاي زير بنويسيد، پرسش ها در رابطه با پدر و مادر هر يك از شماست نه پدر و مادر همسرتان، سپس درباره پاسخ، گفتگو كنيد و ببينيد به عقيده شما چه تأثيري (مثبت يا منفي) بر زندگيتان خواهند داشت.

 

آيا والدينتان نامزدتان را مي پسندند؟

 

آيا مهم است كه پدر و مادرتان، نامزدتان را دوست داشته باشند؟

 

چنانچه نامزدتان مورد تأييد پدر و مادرتان نباشد، چه تأثيري بر زندگي مشتركتان خواهد داشت؟

 

اگر پدر و مادر و نامزدتان با هم اختلاف داشته باشند، احتمالاً از كدام طرف جانبداري مي كنيد؟

 

قابل درك است كه هر يك از شما با پدر و مادر خودتان راحت تر باشيد تا پدر و مادر آن يكي، هر چه باشد، شما به مدت يك عمر پدر و مادرتان را مي شناسيد. در حالي كه احتمالاً تازه با پدر و مادر نامزدتان آشنا شده ايد، اما هميشه به ياد داشته باشيد كه پدر و مادر همسرتان، پدر و مادر همسرتان هستند، تحقير يا بي احترامي به آنها هيچ تفاوتي با توهين به پدر و مادر خودتان ندارد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

 

فقط ۴۰ درصد از شهروندان به خرید کالاهای ایرانی تمایل دارند

 

 

 

فقط ۴۰ درصد از شهروندان به خرید کالاهای ایرانی تمایل دارند

 

 

نتایج یک بررسی آماری از سلیقه جمعیت شهرنشین کشور نشان می‌دهد که ۶۰ درصد شهروندان ایرانی مایحتاج خود را از میان کالاهای خارجی تهیه می‌کنند.

 


به گزارش ایلنا بنا به اطلاعات مرکز مشاوران اقتصاد توسعه، بررسی‌ها در میان ساکنان هفت شهر بزرگ کشور نشان داده است که ۴۰ درصد شهروندان ایرانی در گروه‌های سنی وتحصیلات مختلف ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بخرند، گرچه کیفیت این اجناس به قدر کافی مطلوب نباشد.

 


هرچند این گروه اعلام نکرده‌اند که فاکتور قیمت و نسبت آن با کیفیت، تا چه حد در این تصمیم دخالت داده شده است، اما به نظر می‌رسد این انتخاب، درمیان برتری کیفیت کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای درجه ۳ چینی صورت گرفته باشد چرا که بر اساس نظر سنجی صورت گرفته، درشرایط یکسان قیمتی و با درنظر گرفتن فاکتور در دسترس بودن کالا و وجود خدمات پس از فروش،شهروندان ترجیح داده‌اند که محصول خارجی خریداری کنند.

 


همچنین بررسی جزییات این تحقیق نشان داد که مردم شیراز، اصفهان و اهواز کمتر از ساکنان سایر شهرهای مورد بررسی ترجیح می‌دهند که کالای ایرانی بخرند و مردم رشت بیشترین استقبال را از خرید کالاهای ایرانی از خود نشان داده‌اند..../  خبرگزارى ايلنا

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

توصيه‌هاي تغذيه‌اي براي ايام نوروز

 

حفظ سلامت خانواده به خصوص در نوروز که خانواده ها در صدد برگزاري هر چه مفرح تر تعطيلات خود هستند از اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به تغييراتي که در الگوي مصرف غذايي خانوار در اين روزها رخ مي دهد بايد براي به حداقل رساندن مسائل ناشي از اين تغييرات نکاتي را رعايت کرد.

در ايام نوروز بهتر است برنامه غذايي مانند ساير زمانها تنظيم شود و مصرف آجيل و مغزها به عنوان ميان وعده و در مقدار متعادل باشد. ولي مي توان حجم مواد غذايي را در هر وعده هاي اصلي کاهش داد. به ويژه شام را بسيار مختصر ميل کرد.

صبحانه يکي از مهمترين وعده هاي غذايي است که براي سلامت و تندرستي افراد اهميت خاصي دارد. افراد بهتر است در ايام تعطيل شبها زودتر بخوابند تا صبح بتوانند با شادابي از خواب برخيزند و صبحانه کاملي شامل مقادير مناسبي نان، شير، پنير، گردو و ... مصرف نمايند. بهتراست از خوردن کره، خامه، سرشير تا حد امکان پرهيز و براي ايجاد تنوع غذايي در صبحانه ها از تخم مرغ، خيار، گوجه فرنگي، ميوه ها و آب ميوه استفاده کنند.

زياده روي در مصرف شيريني و شکلات در ايام نوروز هم مانند ساير مواقع مي تواند منجر به بروز مشکلاتي براي سلامت شود. در کودکان زياده روي در مصرف تنقلات، شيريني و شکلات در اين ايام اغلب باعث بروز مشکلات گوارشي مثل درد معده، تهوع و استفراغ مي شود و ضمن اين که مانع مصرف وعده هاي اصلي غذا مي شود و به اين ترتيب تداوم اين وضعيت به مدت دو هفته در تعطيلات مي تواند منجر به بروز مشکلات جدي در تغذيه آنها شود.

مشکل ديگري که در نتيجه مصرف زياده از حد شيريني و شکلات ممکن است در کودکان ايجاد شود. مشکلات دنداني است به ويژه اگر بعد از هر بار مصرف به بهداشت دندانها و مسواک زدن توجه نشود.

در مورد افراد بزرگسال نيز زياده روي در مصرف مي تواند منجر به مشکلات گوارشي و همچنين افزايش انرژي دريافتي و در نتيجه اضافه وزن در اين ايام شود و در مورد افرادي که مبتلا به قند خون و يا چربي خون بالا هستند زياده روي در مصرف باعث اختلال در وضعيت سلامت آنها خواهد شد. بنابراين براي برخورداري از تعطيلات همراه با آرامش و سلامتي تعادل در مصرف مواد غذايي را در اين ايام در نظر بگيريد.

- هنگام خريد آجيل بايد به تازگي آن توجه داشت، تا حد امکان از فروشگاه هايي که معتبر هستند و اجناس با کيفيت مرغوب و تازه عرضه مي کنند خريداري کنيد. از خريد خشکباري که علائم کپک زدگي در آنها مشاهده مي شود خودداري کنيد. بهتر است انواع کم نمک را انتخاب کنيد.

- براي استفاده از ميوه هاي خشک به خاطر داشته باشيد که ارزش تغذيه اي ميوه هاي خشک به شيوه خشک شدن آن ها بستگي دارد هر چه زمان خشک کردن بيشتر باشد و مواد خشک کننده بيشتري استفاده شود، از ارزش تغذيه اي آن ها کاسته مي شود . ميوه هاي خشک به نسبت واحد حجم کالري بيشتري دارند اما به دليل نگهداري آسانتر براي استفاده در مدت طولاني مناسبتر هستند. کارشناسان توصيه مي کنند براي بهره مندشدن از ويتامين ها و املاح موجود در ميوه ها آنها را به صورت تازه مصرف کنيد.

- از غذاهاي آبدار مثل سوپها، آش، ميوه هاي آبدار، سبزي هاي آبدار مثل خيار و گوجه فرنگي و کاهو استفاده کنيد.

- از مصرف زياد چاي و قهوه پرهيز کنيد.

- به اندازه مناسب تحرک بدني و ورزش داشته باشيد.

هموطنان عزيزي که قصد مسافرت دارند بايد در طول سفر دقت کنند تا اصول تغذيه اي، بهداشت و ايمني مواد غذايي را رعايت کنند لذا بايد به نکته هاي زير توجه نمايند:

- در طول سفر مانند ساير مواقع به طور متناسب، متعادل و متنوع از تمام گروه هاي غذايي استفاده کنيد.

- براي جلوگيري از کم آبي و يبوست مقادير مناسبي آب بنوشيد. البته بهتر است از آبهاي بسته بندي که سلامت آن مورد اطمينان است استفاده شود. در صورتي که به آب آشاميدني سالم دسترسي نداريد آب را حداقل به مدت يک دقيقه بجوشانيد.

- از خوردن غذاهاي چرب، سرخ شده، شيريني ها، شکلات و خامه اجتناب کنيد.

- از ميوه ها به عنوان ميان وعده مناسب استفاده کرده و حتما" قبل از استفاده آنها را خوب شستشو دهيد.

 

توصيه‌هاي تغذيه‌اي براي ايام نوروز

 

- بهتر است به جاي مصرف نوشابه، از دوغ و نوشيدني هاي کم کالري استفاده کنيد.

- براي برطرف شدن نياز مايعات بدن، آب بهترين نوشيدني است، تا حد امکان از مصرف سانديس، نوشابه ها پرهيز کنيد.

- حتما" در طول سفر به دريافت مقادير مناسب لبنيات دقت کرده و روزانه متناسب با نياز بدنتان حدود دو تا سه ليوان شير يا ماست استفاده کنيد.

- به جاي مصرف غذاهاي سرخ شده، از غذاهاي آب پز، کبابي و تنوري استفاده کنيد،

- تا حد امکان از مصرف سوسيس وکالباس پرهيز کنيد.

جهت حفظ ايمني غذا و پيشگيري از انواع مسموميتها:

- غذاي مورد مصرف بايد کاملا پخته شود: ممکن است با توجه به مدت تعطيلات و احتمالا تعجيل در ساعت حرکت در تهيه غذا کوتاهي شود، به گونه اي که غذا به ويژه گوشت ها به طور کامل پخته نشده و همين سبب آلودگي و فساد آن شود. از ظاهر گوشت مي توان به ميزان پخت آن پي برد، به عنوان مثال رنگ گوشت پخته بايد قهوه اي باشد، ولي اکثر مواقع مغز ( درون ) کباب کوبيده يا برگ، قرمز رنگ است. مردم فکر مي کنند چون گوشت روي شعله مستقيم قرار گرفته، بنابراين قسمت دروني آن پخته مي شود ولي چنين تفکري اشتباه است. بارها ديده شده که روي ( سطح ) کباب به حالت سوخته در آمده اما درون آن هم چنان نپخته مانده است. در چنين مواردي بايد گوشت را مجددا روي آتش قرار داد تا به اصطلاح مغز پخت شود. همچنين ماهي زماني پخته است که گوشت آن به صورت لايه لايه در آيد. در مورد پخت مرغ آب پز، وقتي آب مرغ شفاف و گوشت مرغ سفيد شود مرغ پخته و آماده شده است.

با توجه به اين که رطوبت زياد، رشد و تکثير ميکروب ها را بيشتر مي کند، سعي کنيد از غذاهاي نيمه خشک با رطوبت کم استفاده کنيد. مانند: عدس پلو، لوبيا پلو، ماکاروني و ...

در صورت مصرف غذاهاي کنسروي قبل از مصرف از سلامت آنها اطمينان حاصل کنيد، در صورت مشاهده برآمدگي و فرورفتگي از مصرف آن ها خودداري کنيد. قبل از مصرف حتما" آن ها را 20 دقيقه بجوشانيد.

- بهتر است از خوردن سبزي ها به صورت خام به دليل احتمال آلودگي خودداري کنيد.


در صورتي که در هنگام سفر تمايل به مصرف غذا در رستوران داريد چند نکته را مورد توجه قرار دهيد:

- به رستورانهاي معتبر که اصول بهداشتي بيشتر در آن ها رعايت شده است مراجعه کنيد. وضعيت بهداشت سالن، دستشويي ها، کارگران و ... تا حدي مي تواند معيار سطح بهداشت رستوران باشد.

- در صورت امکان لوازم شخصي مانند قاشق، چنگال و ليوان مخصوص خود را همراه داشته باشيد.

- از مصرف بعضي از مواد غذايي مانند سالاد الويه، همبرگر، کباب کوبيده، ‌پياز در مکان هائي قابل اطمينان نيستند، خودداري کنيد

- به بهداشت فردي يعني شستشوي دستها قبل از مصرف غذا توجه کنيد.

- در مورد آب آشاميدني در صورت امکان از آب معدني استفاده شود و در غير اين صورت به بهداشت پارچ و ليوان ها توجه کنيد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

 

 

 

اس ام اس عید نوروز

 

بي تو آرزو ميكنم لحظه سال تحويل هيچگاه نرسد
امسال بدون تو نوروز برايم مفهومي ندارد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پيام نوروز اين است.دوست داشته باشيد و زندگي کنيد.زمان هميشه از ان شما نيست

پس دوستت دارم بهترينم نوروز مبارک


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر چه يادمان مي رود که عشق تنها دليل زندگي است اما خدا را شکر که نوروز هر سال اين فکر را به يادمان مي اورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نوروز هيچ عيدي برايم ارزشمند تر از حضورتو نيست.
.
.
.
عيدي ما يادت نره


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


لحظه اي که سال تحويل مي شه ... تنها لحظه ايه که بي منت به من لبخند مي زني ... کاش هر ثانيه براي من سال تحويل باشه تا لبخند هميشه مهمون لبهات بمونه... سال نو مبارک

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در اين نوروز باستاني خيال امدنت را به اغوش خسته مي کشم

نوروز مبارک


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با تو از خاطره ها سرشارم.جشن نوروز تو را کم دارم.سال تحويل دلم مي گيرد با تو تا اخر خط بيدارم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار امسال بي تو برايم از پاييز غم انگيز تر است

نوروز مبارك


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه عجيب است رسم روزگار تويي که بهترين بهار را بريم رقم زدي امسال با رفتنت بد ترين نوروز را تجربه ميکنم اميد وارم شيريني لحظهايت به اندازه تلخي لحظه هايم زياد باشد

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


امسال نوروز با تو برايم رنگ و بوي ديگري دارد

عشق من نوروزت مبارک

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


شيشه مي شکند و زندگي مي گذرد.نوروز مي ايد تابه ما بگويد تنها محبت ماندني است پس دوستت دارم چه شيشه باشم چه اسير سرنوشت

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

باران عشق هميشه مي بارد اما در نوروز قطرههاي باران طلايي رنگند.از خدا مي خواهم که هميشه زير اين باران خيس شوي

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بزرگترين رنجها از آن کساني است که رنج نميکشند .

*

*

*

سالي مملو از رنج و زحمت برات آرزو دارم !!!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ستاره بختتان بالا
سپيده صبحتان تابناک
سايه عمرتان بلند
ساز زندگيتان کوک
سرزمين دلتان سبز
سال جديد مبارک
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

 

 

 

اخبار سیاسی

 

عصر دیروز نشست خبری محمود احمدی نژاد در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این کنفرانس مطبوعاتی که جوانفکر و ثمره هاشمی نیز در آن رئیس جمهور را همراهی می کردند، خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی و خارجی سوالات خود را مطرح کردند.

احمدی نژاد در این نشست در پاسخ به خبرنگار روزنامه «اعتماد» که از او سوال کرد؛ شما در برابر سوال رسانه ها در خصوص چرایی برخورد با مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران همواره این مسائل را مربوط به قوه قضائیه می دانید، بفرمایید نقش دولت و وزارت اطلاعات در این برخوردها، بازداشت ها و بازجویی ها چیست، گفت؛ هیچ نهادی- حتی وزارت اطلاعات- حق بازداشت و بازجویی کسی را بدون حکم قضایی ندارد و از سویی کسی نمی تواند انتظار داشته باشد که قوه قضائیه در مقابل تخلف کاری نکند. البته اگر این قوه تخلفی انجام دهد بنده به عنوان مجری قانون تذکر می دهم و رهبری هم در این مورد قضاوت می کند. وی با بیان اینکه دولت از اینکه عده یی در زندان به سر می برند خوشحال نیست، تصریح کرد؛ وزارت اطلاعات و وزارت کشور وظیفه تامین امنیت را بر عهده دارند.در ادامه این نشست خبرنگار شبکه خبر به عنوان اولین خبرنگار با حضور در جایگاه از احمدی نژاد پرسید با توجه به اظهارات مقامات غربی مبنی بر تصویب تحریم های احتمالی، آیا برنامه ریزی از سوی دولت در این خصوص صورت گرفته و نسبت به این تحریم ها دولت چه موضعی خواهد گرفت، رئیس جمهور پاسخ داد؛ در این طرف و آن طرف چنین اظهارنظرهایی می شود- ما هم شنیده ایم- اما این ادبیات متعلق به گذشته بوده و به پایان راه رسیده است. وی ادامه داد؛ فکر می کنیم وقت آن شده که برخی چشم های خود را باز کرده و خود را با واقعیات تطبیق دهند. شاید برخی بخواهند تجربیات گذشته را تکرار کنند اما فکر می کنم برای خود آنها لازم است راه خود را اصلاح و در مسیر همکاری حرکت کنند. احمدی نژاد تصریح کرد؛ ما از تکرار اشتباهات از سوی آنها استقبال نمی کنیم چرا که برای ما نیز مشکل ایجاد نمی کند.

اما اگر کسی علیه ما اقدامی کند عمل ما نیز متفاوت تر از گذشته خواهد بود و عمل متقابل انجام خواهیم داد. احمدی نژاد در ادامه این گفت وگوی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبری العالم مبنی بر اینکه غنی سازی ۲۰ درصد را چه زمانی انجام می دهید، اظهار داشت؛ ما هر چیزی را که اعلام کرده ایم انجام داده ایم و برای سوخت نیروگاه هم به تعداد معینی سانتریفوژ نیاز داریم که آنها را نصب کرده و مراحل نهایی آزمایش را می گذرانند و پنج برابر سانتریفوژ های موجود ظرفیت دارند که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.وی تاکید کرد؛ در استفاده از اورانیوم ۲۰ درصد با کسی تعارف نداریم. رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه پرس تی وی درباره رابطه با انگلستان خاطرنشان کرد؛ سطح مناسبات کنونی دو کشور بالا نیست و مردم ما علاقه یی به توسعه این مناسبات ندارند که دولت هم از آنها تبعیت می کند. گرچه مبادلات اقتصادی توسط مردم انجام می شود. وی افزود؛ این مساله به رفتار دولتمردان انگلستان برمی گردد که هنوز حال و هوای ۱۰۰ سال پیش از سرشان بیرون نرفته است و امیدواریم مردم آن کشور آنها را از آن حال و هوا بیرون آورند.

احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه اطلاعات مبنی بر اینکه شما در ابتدا اعلام کردید در مبادله سوخت با هیچ مشکلی مواجه نیستید اما بعد از چند روز خبر آغاز غنی سازی ۲۰ درصد را در داخل اعلام کردید، چه اتفاقاتی رخ داد که تصمیم گرفته شد ایران غنی سازی را خود انجام دهد، گفت؛ هیچ تغییری رخ نداده و باید همه جملات را کنار هم گذاشت. الان هم می گویم ما تبادل سوخت حتی با کشور امریکا انجام می دهیم. وی ادامه داد؛ اگر امریکا برای تبادل سوخت بیاید ما با آن همکاری می کنیم و در قبال دریافت سوخت پول آن را نیز خواهیم پرداخت اما اگر بخواهد بداخلاقی کند ما رویه دیگری را در پیش می گیریم.

● سند داریم

رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار وطن امروز مبنی بر اینکه شما در اظهارات خود اعلام کرده اید امریکا بعد از افغانستان به هندوستان حمله خواهد کرد، آیا اسناد و مدارکی در این رابطه دارید، اظهار داشت؛ هم اسناد و مدارک وجود دارد و هم این موضوع کاملاً روشن است. وقتی خط مسیر ناتو و دولت های غربی را پیگیری می کنیم به آنجا می رسیم. آرایشی که آنها گرفته اند و با توجه به گسترش جنگ از افغانستان و پاکستان به نظر می رسد جز دور زدن هندوستان و چین راهی ندارند. وی با بیان اینکه برخی گمان می کنند هدف از لشگرکشی به عراق و افغانستان ایران است، ادامه داد؛ در آرزوهای امریکا و کشورهای غربی شاید ایران قرار بگیرد اما با توجه به این ۲۲ بهمن هایی که در این ۳۱ سال شاهد بودیم آنها تقریباً مایوس شدند که از این روش علیه ایران استفاده کنند و زمانی که رجزخوانی می کنند شاهد هستیم که ایران را استثنا می دانند.

● معاون مطبوعاتی اجازه لغو امتیاز ندارد

در ادامه خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مراسم معارفه جوانفکر مبنی بر اینکه من با این بگیر و ببندها در عرصه مطبوعات موافق نیستم نظر احمدی نژاد را نسبت به عملکرد معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسید که وی پاسخ داد؛ آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است. احمدی نژاد تاکید کرد؛ اما معاون مطبوعاتی نه اجازه دارد روزنامه یی را لغو امتیاز کند و نه اجازه اعطای امتیاز دارد. بنابراین اگر توقیفی صورت بگیرد نیز از سوی هیات نظارت است نه معاونت مطبوعاتی و چنانچه لغو امتیاز مطرح باشد، باید پرونده در دادگاه مطرح و توسط قاضی بررسی شود.

● بیشترین مجوز در دولت نهم و دهم

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم بیشترین مجوزها صادر شده، تاکید کرد؛ لغو امتیاز در اختیار دولت نیست.

احمدی نژاد ادامه داد؛ در خصوص اعتماد به مطبوعات نیز گفتنی است که ممکن است مطلبی نوشته شود اما مطبوعات نمی توانند بگویند هر چه ما می نویسیم اعضای دولت باید بپذیرند. کسانی که می خوانند می توانند بپذیرند یا نپذیرند. بنابراین شما بنویسید چنانچه مطلب تان مناسب باشد استفاده می کنیم. اگر نپسندیدیم هم نمی پسندیم. وی بار دیگر در مورد آنچه بگیر و ببند نامیده می شود، گفت؛ برخورد مطابق قانون است و از همان مسیر نیز باید رسیدگی شود. احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه توسعه درباره احتمال تحریم بنزین ایران یادآور شد؛ ما روزانه حدود ۱۷ میلیون لیتر بنزین وارد می کنیم و آماده تولید این رقم در داخل هستیم و نگرانی هم نداریم و اگر تحریم کنند اتفاقاً بهتر است. وی با بیان اینکه با اجرای هدفمند کردن یارانه ها مصرف بنزین کاهش یافته و مدیریت آن آسان تر شده، افزود؛ به زودی به صادر کننده بنزین تبدیل می شویم و همچنین دو پالایشگاه جدید در حال ساخت است اما بعضی ها که سیاست هایشان در منطقه دائماً به بن بست می خورد عصبانی هستند و فکر می کنند با این روش ها می توانند بین ملت های منطقه تنش ایجاد کنند.

● از زندانی شدن افراد ناراحتیم

وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه فرهیختگان مبنی بر اینکه آیا در خصوص روزنامه نگاران و فعالان سیاسی زندانی کاری کرده اید و رایزنی با قوه قضائیه داشته اید، اظهار داشت؛ ما از زندانی شدن افراد ناراحتیم اما در کشور قوانینی وجود دارد که همه در برابر آن مساوی هستند و قوه قضائیه به این مساله رسیدگی می کند که نتیجه آن باید معین شود.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

 

 

براي اينکه بتوانيد عصبانيت خود را کنترل کنيد به اين 10 توصيه توجه کنيد.


بعد از يک روز کاري سخت و پرمشغله و کلي سر و کله زدن با کارمندان و مشتريان ماشين خود را روشن مي‌کنيد تا به خانه برگرديد، اما ترافيک سنگين خيابان، آن‌قدر عصباني‌تان مي‌کند که مدام با دست روي فرمان ماشين مي‌کوبيد و فرياد مي‌زنيد. گاهي هم دست‌تان را روي بوق گذاشته و مي‌خواهيد هر طور که شده و از هر راهي از ترافيک فرار کنيد. تازه اين بخشي از داستان است. وقتي به خانه مي‌رسيد با کلي عصبانيت در را به هم مي‌کوبيد و بر سر همسر و فرزندتان هم داد مي‌زنيد. اما بدانيد که کنترل بد عصبانيت نه تنها موجب ناراحتي اطرافيان‌تان مي‌شود بلکه مي‌تواند سلامت شما و روابط کاري‌تان و ارتباطات‌تان را هم به خطر بيندازد.

 

 

1- ورزش کنيد.


فعاليت جسمي به شما کمک مي‌کند که عصبانيت شما طول ‌مدت کوتاه‌تري داشته باشد. با افزايش توان جسمي قدرت غلبه شما بر عصبانيت بيشتر مي‌شود.

 

 

2- شروع به نوشتن کنيد.


کلماتي که موقع عصبانيت بيان مي‌کنيد را روي کاغذ بنويسيد و سعي کنيد ديگر هنگام مشاجره و عصبانيت آنها را تکرار نکنيد.

 

 

3- يک لحظه تفکر کنيد.


در مراحل شديد عصبانيت بهتر است از مواجهه با فردي که از دست او عصباني هستيد دور شويد و در مقابل او قرار نگيريد. به جاي اين چند لحظه به خود فرصت بدهيد تا آرام شده و در مورد روش‌هاي ابراز عصبانيت کمي فکر کنيد.

 

 

4- خشم‌تان را خالي نکنيد.


اين يک باور غلط اجتماعي است که مي‌گويند بيرون ريختن غضب و خشم و عصبانيت هميشه بهترين راه احساس راحتي است. خالي کردن خود با فرياد و عصبانيت مي‌تواند باعث بروز مشکلات بيشتر شود به جاي اينکه آنها را حل کند. اين کار مي‌تواند روابط بين افراد را بدتر کرده و شيوه خوبي براي الگو بودن براي کودکان نيست.

 

 

5 -حرف بزنيد به جاي داد زدن.


در مورد چيزي که داريد مي‌گوييد کمي فکر کنيد و صداي‌تان را بلند نکنيد. در مورد چيزي که شما را عصباني کرده با آرامي توضيح دهيد. سعي کنيد قبل از اينکه پاسخ بدهيد به آنچه فرد مقابل‌تان هم مي‌گويد گوش کنيد.

 

 

6- تنوع را فراموش نکنيد.


اگر مي‌بينيد که ترافيک و شلوغي خيابان‌ها شما را عصباني مي‌کند، از وسيله ديگري به غير از اتومبيل خود براي رفت و آمد استفاده کنيد يا اگر امکان دارد مکان شغل خود را نزديک محل زندگي‌تان انتخاب کنيد.

 

 

7-به فوايد و مضرات عصبانيت فکر کنيد.


بعد از اينکه عصبانيت‌تان فروکش کرد با خود فکر کنيد اين عصبانيت چه فوايدي براي من و فرد مقابل داشت؟ آسيب‌ها و اثرات منفي آن روي من و ديگري چه‌قدر بود؟ آيا مشکل را برطرف کرد؟

 


8- از مهارت حل مشکل استفاده کنيد.


با خود فکر کنيد و راه‌حل‌هاي ديگري را به غير از عصبانيت براي حل مشکل پيدا کنيد.

 

 

9 -موقعيت را بپذيريد.


برخي چيزها را نمي‌توان تغيير داد. گاهي بايد به جاي عصباني شدن وضعيت کنوني را پذيرفت و با آن سازگاري پيدا کرد. در اين صورت لازم است شيوه‌هاي مقابله با مشکلات را ياد گرفته و يا آنها سازگار شويد.

 

 

10- به سلامت خود بينديشيد.


عصبانيت موجب افزايش هورمون استرس و عصبانيت در بدن شما مي‌شود که اين خود موجب افزايش فشار خود شما مي‌شود. پس بگذاريد با آرامش مشکلات برطرف شود، چرا که عصبانيت‌هاي طولاني مدت و شديد سلامت قلب شما را هم به خطر مي‌اندازد.

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

1. انگیزه‌تان‌ از كار كردن‌ چیست‌؟


2به‌ خاطر خشنودی‌ و رضایت‌ خاطر خودم‌ و درعین‌ حال‌ پول‌

0 به‌ خاطر پول‌

1 به‌ خاطر پول‌ و در عین‌ به‌ خاطر این‌ كه‌ كاری‌انجام‌ داده‌ باشم‌

 


2. هر چند وقت‌ یك‌ بار برای‌ یافتن‌ شغلی‌ جدید،خواه‌ در رابطه‌ با كار فعلی‌ تان‌ یا كارهای‌ دیگر، فرم‌ پرمی‌كنید؟

 

2 كمتر از دو مرتبه‌ در سال‌

 

0 بیشتر از دو مرتبه‌ در سال‌

 

1 دو مرتبه‌ در سال‌

 

 

3. كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر، بهتر از همه‌ فلسفه‌شما را از كار توصیف‌ می‌كند؟

 

2 كار به‌ منزله‌ تفریح‌ و سرگرمی‌ است‌

 

0 كار بخشی‌ از زحمت‌های‌ و مشقت‌های‌ زندگی‌محسوب‌ می‌شود

 

1 كار وسیله‌ امرار معاش‌ و گذران‌ زندگی‌ به‌حساب‌ می‌آید

 


4. رابطه‌تان‌ با همكارانتان‌ چگونه‌ است‌؟

 

2 آنها دوستان‌ و همكارانم‌ محسوب‌ می‌شوند

 

0 تحملشان‌ را ندارم‌

 

1 رفتاری‌ میانه‌ حال‌ و متوسط با آنها دارم‌

 


5. در پایان‌ وقت‌ اداری‌، متوجه‌ می‌شوید كه‌كاری‌ ناتمام‌ در دست‌ دارید. چه‌ می‌كنید؟

 

2 آن‌ كار را به‌ پایان‌ می‌رسانم‌، خواه‌ به‌ عنوان‌اضافه‌ كاری‌ پولی‌ بابت‌ آن‌ به‌ من‌ بدهند یا نه‌

 

0 به‌ خانه‌ می‌روم‌ و صبح‌ روز بعد در محل‌ كارم‌،آن‌ را به‌ پایان‌ می‌رسانم‌

 

1 كار را همان‌ روز به‌ پایان‌ می‌رسانم‌، ولی‌ فورادرخواست‌ حقوق‌ اضافه‌كاری‌ می‌كنم‌

 

تست خودشناسی


6. ارتباط تان‌ با رئیس‌تان‌ چگونه‌ است‌؟

 

2 خودم‌ رئیس‌ هستم‌

 

0 چندان‌ تعریفی‌ ندارد

 

1 رضایت‌ بخش‌ است‌

 

 

7. بعد از پشت‌ سر گذاشتن‌ روزجمعه‌، شنبه‌ صبح‌ كه‌ از خواب‌ برمی‌خیزید، چه‌ فكری‌ در سر دارید؟

 

2 زودتر از همیشه‌ از خواب‌ برمی‌خیزم‌ و به‌ مرور اتفاقات‌ هفته‌ گذشته‌می‌پردازم‌

 

0 در تمام‌ طول‌ هفته‌، از فرارسیدن‌ چنین‌ روزی‌ وحشت‌ داشتم‌

 

1 آه‌، بسیار خوب‌، اول‌ هفته‌ فرارسیده‌ و چند روز پر مشغله‌ و گرفتاری‌در پیش‌ رو دارم‌، پس‌ مجبورم‌ به‌ آن‌ تن‌در دهم‌

 


8. كارتان‌ را تا چه‌ حد رضایت‌مندانه‌ تخمین‌می‌زنید؟

 

2 از كارم‌ راضی‌ هستم‌ و از انجامش‌ لذت‌ می‌برم‌

 

0 كار برایم‌ خیلی‌ معمولی‌ و پیش‌ پا افتاده‌محسوب‌ می‌شود

 

1 كارم‌ می‌توانست‌ جالب‌تر و متنوع‌تر از این‌باشد

 


9. در هنگام‌ پایان‌ یافتن‌ روز كاری‌ تان‌، چه‌احساس‌ و حال‌ و هوایی‌ دارید؟

 

2 راضی‌ و خرسند

 

0 خوشحال‌ بابت‌ پشت‌ سر گذاشتن‌ یك‌ روزكاری‌ دیگر

 

1 خسته‌ و از پا افتاده‌، هم‌ از نظر جسمی‌ و هم‌ ازنظر فكری‌ و ذهنی‌

 

 

10. به‌ ساعت‌ تان‌ نگاهی‌ می‌اندازید و متوجه‌می‌شوید كه‌ ساعت‌ سه‌ بعد از ظهر است‌. یعنی‌ دوساعت‌ تمام‌ به‌ پایان‌ وقت‌ اداری‌تان‌ باقی‌ مانده‌ است‌.چه‌ فكری‌ به‌ ذهن‌ تان‌ خطور می‌كند؟

 

2 چقدر زود ساعت‌ سه‌ شد!

 

0 خدای‌ من‌، دو ساعت‌ دیگر به‌ پایان‌ وقت‌اداری‌ باقی‌ مانده‌ و مجبورم‌ سركار باشم‌

 

1 چگونه‌ می‌توانم‌ تا ساعت‌ پنج‌، همه‌ كارهایم‌ رابه‌ پایان‌ برسانم‌؟

 


11. هر چند وقت‌ یك‌ بار، در محل‌ كارتان‌ عصبی‌،نگران‌ و مضطرب‌ می‌شوید؟

 

2 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

0 تقریبا هر روز

 

1 بیشتر از یك‌ بار در هفته‌12. هر چند وقت‌ یك‌ بار، خودتان‌ را به‌ مریضی‌می‌زنید تا به‌ سركار نروید؟

 

2 كمتر از دو روز در سال‌

 

0 بیشتر از پنج‌ روز در سال‌

 

1 كمتر از پنج‌ روز در سال‌

 


13. آیا تا به‌ حال‌، بعد از ظهرهای‌ جمعه‌، وقتی‌ به‌فكر روز شنبه‌ و رفتن‌ به‌ سركار می‌افتید، احساس‌افسردگی‌ و ناراحتی‌ به‌ سراغتان‌ آمده‌ است‌؟

 

2 هرگز چنین‌ احساسی‌ به‌ سراغم‌ نیامده‌ است‌

 

0 بله‌، به‌ دفعات‌

 

1 گاهی‌ اوقات‌

 

 

14. درخلال‌ ساعات‌ كاری‌، هر چند وقت‌ یك‌ باربه‌ ساعت‌ دیواری‌ یا ساعت‌ مچی‌تان‌، نگاه‌ می‌اندازید؟

 

2 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

0 دست‌ كم‌ ساعتی‌ یك‌ مرتبه‌

 

1 شاید دو تا سه‌ مرتبه‌ در روز

 


15. در رابطه‌ با كارتان‌، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیربیشتر از همه‌ باعث‌ نگرانی‌تان‌ می‌شود؟

 

2 واجد صلاحیت‌ بودن‌ و كاملا حرفه‌ای‌ و شایسته‌عمل‌ كردن‌

 

0 امنیت‌ كاری‌

 

1 تلنبار شدن‌ كارهای‌ زیاد روی‌ یكدیگر

 

 

16. طرز برخوردتان‌ نسبت‌ به‌ یك‌ تكنولوژی‌جدید، چگونه‌ است‌؟

 

2 از آن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ چالش‌ جدید مهیج‌ و جالب‌استقبال‌ می‌كنم‌

 

0 اگر بتوان‌ از آن‌ اجتناب‌ كرد، تا حد ممكن‌ ازمواجهه‌ با آن‌ پرهیز می‌كنم‌

 

1 به‌ اجبار آن‌ را می‌پذیرم‌، ولی‌ مدام‌ نگران‌هستم‌ كه‌ آیا قادرم‌ به‌ خوبی‌ خودم‌ را با آن‌ سازگار كنم‌یا نه‌17. از شما می‌خواهند كه‌ یك‌ دوره‌ آموزشی‌ رابگذرانید. پاسخ‌ تان‌ به‌ این‌ درخواست‌ چیست‌؟

 

2 اگر این‌ دوره‌ آموزشی‌ در رابطه‌ با كار فعلیم‌باشد، با روی‌ باز از آن‌ استقبال‌ می‌كنم‌

 

0 واقعا تمایلی‌ به‌ گذراندن‌ این‌ دوره‌ ندارم‌. وپیشنهاد می‌كنم‌ كه‌ در صورت‌ امكان‌ مرا از رفتن‌ به‌این‌ دوره‌، معاف‌ كنند

 

1 با این‌ كه‌ كار و مشغله‌ فراوانی‌ دارم‌، ولی‌ به‌اجبار آن‌ را می‌پذیرم‌

 

 

18. در رابطه‌ با كاری‌ كه‌ انجام‌ می‌دهید، چقدرعلاقه‌ از خود نشان‌ می‌دهید؟

 

2 علاقه‌ زیادی‌ به‌ كارم‌ نشان‌ می‌دهم‌

 

0 علاقه‌ چندانی‌ به‌ آن‌ ندارم‌، و فقط سركارم‌حاضر می‌شوم‌ تا كاری‌ انجام‌ داده‌ باشم‌

 

1 میانه‌ حال‌ عمل‌ می‌كنم‌، ولی‌ تمام‌ فكر و ذكر ودل‌ مشغولیم‌ در رابطه‌ با كاریست‌ كه‌ انجام‌ می‌دهم‌

 


19. هر چند وقت‌ یك‌ بار، به‌ اتفاق‌ همكارانتان‌گپ‌ می‌زنید و می‌خندید؟

 

2 به‌ وفور

 

0 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

1 گاهی‌ اوقات‌

 

 

20. آیا در محل‌ كارتان‌، در عالم‌ رؤیا وخیال‌پردازی‌ فرو می‌روید؟

 

2 خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

0 بله‌، به‌ وفور

 

1 وقت‌ كافی‌ برای‌ رؤیاپردازی‌ و خیالبافی‌ درمحل‌ كار ندارم‌21. آغاز ساعت‌ رسمی‌ كارتان‌، رأس‌ هشت‌ و سی‌و دقیقه‌ صبح‌ است‌. بر فرض‌، اگر روزی‌ ساعت‌ هشت‌ وده‌ دقیقه‌ به‌ محل‌ كارتان‌ برسید، چه‌ می‌كنید؟

 

2 به‌ محض‌ ورود به‌ اتاقم‌، كارهای‌ جاری‌ روزمره‌ام‌را آغاز می‌كنم‌

 

0 تعجب‌ می‌كنم‌ كه‌ چه‌ بر سر وقت‌شناسی‌ من‌آمده‌ كه‌ اینقدر زود به‌ محل‌ كارم‌ رسیده‌ام‌!

 

1 تا ساعت‌ هشت‌ و سی‌ دقیقه‌ سر خودم‌ را به‌خواندن‌ روزنامه‌ گرم‌ می‌كنم‌

تست خودشناسی


22. هر چند وقت‌ یكبار، در كارهای‌ گروهی‌ وعملكردهای‌ اجتماعی‌ شركت‌ می‌كنید؟

 

2 تقریبا به‌ وفور

 

0 هرگز

 

1 گاه‌ و بیگاه‌

 


23. از شما می‌خواهند كه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ كارتفننی‌، برای‌ روزنامه‌، مقاله‌ای‌ در رابطه‌ با كار فعلی‌ تان‌بنویسید. واكنش‌ شما در قبال‌ این‌ درخواست‌چیست‌؟

 

2 مقاله‌ را در خانه‌ و درخلال‌ اوقات‌ فراغتم‌می‌نویسم‌

 

0 مقاله‌ را درخلال‌ ساعات‌ كاریم‌ می‌نویسم‌ وآن‌ را به‌ منزله‌ استراحتی‌ مناسب‌ و طفره‌ رفتن‌ از زیربار انجام‌ كارهای‌ معمولم‌، در نظر می‌گیرم‌

 

1 ابتدا سؤال‌ می‌كنم‌ كه‌ آیا بابت‌ این‌ كار، حقوقی‌اضافه‌ هم‌ به‌ من‌ می‌دهند یا نه‌

 

 

24. اگر یك‌ دفعه‌ اعلام‌ كنند كه‌ قرار است‌ به‌زودی‌ محل‌ شركت‌ تان‌ به‌ نقطه‌ دیگری‌ منتقل‌ شود وبه‌ شما فرصت‌ دهند كه‌ یا استعفا دهید و یا به‌ آن‌ محل‌جدید منتقل‌ گردید، واكنش‌ اولیه‌ شما چیست‌؟

 

2 در صورت‌ امكان‌، خودم‌ را به‌ شركت‌ جدیدمنتقل‌ می‌كنم‌

 

0 بدون‌ این‌ كه‌ نگران‌ و دستپاچه‌ شوم‌، استعفامی‌دهم‌ و درصدد یافتن‌ كار جدیدی‌ بر می‌آیم‌

 

1 به‌ شدت‌ ناراحت‌ و مضطرب‌ می‌شوم‌ و می‌دانم‌كه‌ با تصمیم‌گیری‌ دشواری‌ مواجه‌ هستم‌

 


25. هر چند وقت‌ یك‌ بار، در وقت‌ ناهار، به‌ اتفاق‌همكاران‌ به‌ رستوران‌ می‌روید؟

 

2 گاهی‌ اوقات‌

 

0 هرگز

 

1 همیشه‌

 

 

پاسخ تست

 

بین‌ 40 تا 50 امتیاز:

 

شما در موقعیت‌ مساعد شغلی‌ قرار دارید و درهمان‌ محیطی‌ كار می‌كنید كه‌ مطلوب‌ تان‌ به‌ حساب‌می‌آید. در نظر شما، آغاز هفته‌ كاری‌ به‌ هیچ‌ وجه‌طاقت‌ فرسا نیست‌، چرا كه‌ عملا انتظار فرا رسیدن‌شنبه‌ را می‌كشید. و از تمام‌ چالش‌های‌ جدید كاری‌ باشور و شوق‌ استقبال‌ می‌كنید، آن‌ چنان‌ كه‌ گاهی‌اوقات‌ باعث‌ غبطه‌ خوردن‌ همكاران‌ به‌ حالتان‌می‌شود€ و از آنجایی‌ كه‌ از زندگی‌ كاریتان‌ به‌ شدت‌راضی‌ هستید، این‌ رضایت‌ خاطر در زندگی‌ شخصی‌تان‌ نیز منعكس‌ می‌شود و از این‌ رو، فشارهای‌ روحی‌و تنش‌ها كاهش‌ می‌یابند. و اگر فشار شدیدی‌ كاری‌رویتان‌ ایجاد نگردد، و مشكل‌ مالی‌ پیدا نكنید، هرگزنیازی‌ به‌ ایجاد تغییر و تحول‌ در زندگی‌ كاریتان‌ پیدانمی‌كنید.

 

 

بین‌ 25 تا 39 امتیاز:

 

در ارتباط با رضایت‌ خاطر از شغل‌ تان‌، متوسطالحال‌ عمل‌ می‌كنید. گاهی‌ اوقات‌، بی‌نهایت‌ از كارتان‌لذت‌ می‌برید، ولی‌ گاه‌ و بیگاه‌ دلسرد و ناامیدمی‌شوید و حتی‌ از آن‌ نفرت‌ پیدا می‌كنید. در پایان‌ هرروز كاری‌، تنها دغدغه‌ خاطرتان‌، موضوعات‌ مربوط به‌همان‌ می‌شود و گاهی‌ اوقات‌ به‌ این‌ می‌اندیشید كه‌ اگربه‌ خاطر پول‌ نبود، حتی‌ زحمت‌ خارج‌ شدن‌ از خانه‌ راهم‌ به‌ خود نمی‌دادید. شما مشتاقانه‌ چشم‌ انتظار فرارسیدن‌ روزهای‌ جمعه‌ و تعطیلات‌ هستید، ولی‌ اكثراوقات‌ به‌ خودتان‌ نهیب‌ می‌زنید كه‌ >باید خدا را شكرگفت‌، چرا كه‌ ممكن‌ بود اوضاع‌ بدتر از این‌ هم‌ باشد.<در مجموع‌، از ابعاد كاری‌ كه‌ انجام‌ می‌دهید، نهایت‌استفاده‌ را می‌برید و دائما در این‌ فكر هستید كه‌چگونه‌ وضعیت‌ مالی‌ خود را بهبود بخشید. بعضی‌اوقات‌، به‌ فكر یافتن‌ شغل‌ دیگری‌ می‌افتید كه‌ لذت‌بخش‌تر و كم‌ زحمت‌تر باشد، فقط مراقب‌ باشید كه‌ بااین‌ افكار بلند پروازانه‌، فرصت‌ فعلی‌ كاریتان‌ را ازدست‌ ندهید!

 


كمتر از 25 امتیاز:

 

در صورت‌ امكان‌، هر چه‌ زودتر در صدد تغییرشغل‌ تان‌ برآیید، یا حتی‌ المقدور سعی‌ كنید در حال‌حاضر، با همكاران‌ و رئیس‌ خود كنار بیایید! و بعد به‌صورت‌ جدی‌ درصدد یافتن‌ شغل‌ دیگری‌ برآیید،وگرنه‌ از نظر روحی‌ آسیب‌ بدی‌ خواهید خورد. قطعا، ازشغل‌ فعلی‌ تان‌ راضی‌ نیستید و به‌ همین‌ دلیل‌ ممكن‌است‌ این‌ نارضایتی‌ كل‌ زندگی‌ شخصی‌ تان‌ را هم‌ تحت‌الشعاع‌ قرار دهد و آن‌ را به‌ نابودی‌ بكشاند، طوری‌ كه‌دوستان‌ و اقوام‌ از شما دوری‌ گزینند. اگرچه‌، گاهی‌اوقات‌ ایجاد تغییر و تحولات‌ دل‌ و جرأت‌ می‌خواهد.پس‌، انتخاب‌ به‌ عهده‌ خودتان‌ است‌: این‌ گوی‌ و این‌میدان‌!

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

 

 

ماهواره به جای جعبه سیاه

 

 

يک مقام فرانسوي روز سه شنبه اعلام کرد انتظار مي رود در آينده نزديک به منظور ثبت آخرين حوادث و رويدادهاي هواپيماها بتوان از سيستم ماهواره اي بجاي جعبه سياه استفاده کرد.

 

 

به گزارش خبرگزاري فرانسه از مونترال "دومينيک بوسرو" وزير مشاور در امور ترابري فرانسه گفت: "ما از حادثه سقوط هواپيماي مسافربري فرانسه بر فراز اقيانوس اطلس تجارب زيادي کسب کرديم.

 

 

يک فروند هواپيماي مسافربري فرانسه که بين ريودوژانيرو و پاريس در پرواز بود اول ژوئن سال جاري ميلادي بر فراز اقيانوس اطلس سقوط کرد که براثر اين حادثه 228 سرنشين آن کشته شدند.

 

 

اين در حالي بود که تلاش براي يافتن جعبه سياه اين هواپيما به منظور دست يافتن به علت اصلي سقوط هواپيما به رغم تلاشهاي فراوان بي نتيجه ماند.

 

 

اين مقام فرانسوي به منظور گفت وگو با مسوولان کانادايي پيرامون امنيت پروازها و رويدادهايي هوايي که منشا آنها تغييرات جوي است به مونترال سفر کرده است.

 

 

وي به همين منظور با "روبرتو کوبه" رييس شوراي سازمان هواپيمايي غيرنظامي بين المللي ديدار و گفتگو کرد.

 

 

وزير مشاور در امور ترابري فرانسه افزود: ما اميدواريم که در يک تلاش مشترک بتوانيم به فناوري و راهکارهاي جديدي براي يافتن و ثبت اطلاعات پرواز در هواپيماهاي مسافربري دست يابيم.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

برج آزادی نماد شهر تهران است که در سال ۱۳۴۹توسط معمار ایرانی، حسین امانت به یادبودجشن‌های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی ایران طراحی و ساخته‌شد. این برج، تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ به نام «برج شهیاد» معروف بود هم اکنون به «برج آزادی» معروف گردیده‌است.

در مراسم آغاز به کار این برج که در سمت غرب شهر تهران قرار دارد محمدرضا شاه پهلوی و همسرش شهربانو فرح دیبا حضور داشتند و منشور حقوق بشر کوروش بزرگ (نخستین نوشته حقوق بشر از کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی) برای نخستین بار در این مکان پرده‌برداری شد.

میدان آزادی

برج آزادی در ا یران، نمونه ‌ای از نماد و نشانه‌های شهری به طراحی و اجرای حسین امانت است که معماری شاخص آن، تلفیق طاق‌های معماری قبل و بعد از اسلام و تبدیل آن به نمادی زیبا به لحاظ معماری است. در این طرح، معمار حتی به جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نماد دقت وافری مبذول داشته تا در نهایت جز جز اجزا به کل واحدی بدل گردند

تاریخچه


تاریخچه برج آزادی به سال ۱۳۴۵ هجری شمسی بر می‌گردد. در این سال طرح یک نماد معرف ایران بین معماران ایرانی به مسابقه گذاشته شد و در نهایت طرح مهندس حسین امانت‌، بیست و چهار ساله و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران برنده و برای ساخت انتخاب شد.

عملیات بنا برج آزادی در یازدهم آبان ۱۳۴۸ خورشیدی آغاز شد و پس از بیست و هشت ماه کار، در ۲۴ دیماه ۱۳۵۰ با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید.

میدان آزادی

معماری برج آزادی تلفیقی از معماری دوران هخامنشی، ساسا نی و اسلامی است. این بنای سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و... قرار دارد. طول این بنا ۶۳ متر، ارتفاع آن از سطح زمین ۴۵ و ارتفاع از کف موزه ۵ متر است. [۴] گفته می‌شود در ساخت برج آزادی چهل و شش هزار قطعه سنک بریده و پرداخت شده به کار رفته‌است.


نمای برج آزادی


میدان آزادی از نمای قائم (تصویر ماهواره‌ای) دارای نمایی مستطیل شکل است. در تصویر افقی از روبرو، به مانند یک سرباز هخامنشی تصور می‌شود.

میدان آزادیادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |

 

 

ملاسما یکی از شایع ترین علل ایجاد لک صورت است و اغلب در خانم های مراجعه کننده برای درمان لک صورت دیده می شود که یک لک اکتسابی قهوه ای رنگ است که به صورت آهسته به وجود می آید.به دلیل اینکه این لک ها بیشتر در زنان حامله ظاهر می شود یا عود می کند، به لک های حاملگی شهرت دارد، ولی می تواند در خانم های مجرد و به ندرت در مردان نیز دیده شود. این لک ها بیشتر در گونه ها، پیشانی و چانه دیده می شود و در افراد سبزه مشخص است.

 

تیرگی یا لک پوست معمولا پس از زایمان ناپدید می شود، اما ممکن است برای ماه ها یا سال ها باقی بماند. این نوع لک صورت ممکن است بدون علت مشخص یا به صورت خانوادگی، مخصوصاً در افرادی که حتی در تماس با نور آفتاب خفیف تیره می شوند، دیده شود.

 

بعضی خانم ها متوجه می شوند که درست قبل از قاعدگی، لک ها واضح تر می شود. ملاسما یا لک حاملگی به طور شایع در خانم هایی که قرص ضد بارداری مصرف می کنند، دیده می شود که در تماس با نور آشکارتر می شود.

 

این خانم ها هنگامی که حامله شوند، همین لک را پیدا می کنند. زمان زیادی طول می کشد تا پس از قطع قرص ضد حاملگی، این لک بر طرف شود و یا ممکن است که هرگز به طور کامل برطرف نشود.

 


کک مک یا فرکل(FRECKLE):

 

کک و مک بیشتر در افراد با پوست روشن، موهای قرمز یا بلوند و چشمان آبی دیده می شود و از سن 5 سالگی شروع می شود که به صورت لک های کوچک قهوه ای روشن، در مناطق باز بدن مثل صورت، شانه و پشت دیده می شود.

 

در تابستان تعداد، اندازه و عمق کک مک افزایش می یابد و در زمستان کوچک تر، روشن تر و کم تعدادتر می شود. این نوع پیگمانتاسیون ممکن است از نظر زیبایی آزار دهنده باشد، ولی خطری ندارد.

 

در افراد مبتلا به فرکل، شیوع خال های بدن افزایش می یابد. کک مک هایی که در سنین پایین شروع می شود و در زمستان هم باقی می ماند، بایستی حتما توسط پزشک بررسی گردد.

 


لک های پیری:

 

این لک ها در اثر تماس حاد یا مزمن با نور آفتاب و افزایش سن بوجود می آید. معمولا لک های قهوه ای رنگ مسطح به اندازه ی یک سانتی متر یا بیشتر که روی صورت و پشت دست ها، در سنین 30 تا 40 سالگی شروع می شود و با افزایش سن گسترده تر، پررنگ تر و با تعداد بیشتر نمایان می شوند.

 

هر چند در نمونه برداری تغییرات بدخیمی ندارند، ولی می توانند در سال های بعد تبدیل به ضایعات بدخیم شوند. لذا بایستی درمان شوند.

 


لک های ناشی از سوء تغذیه و کمبود ویتامین :

 

این لک ها در اثر کمبود ویتامین B12 اتفاق افتاده و در نژادهای با پوست تیره شایع تر است. این لک ها ظاهر لکه لکه دارند.

 

در اثر کمبود ویتامین A این لک ها گسترده بوده و همراه با برجستگی های شبیه پوست مرغ ظاهر می شود. همچنین در کمبود اسید فولیک ، کمبود اسید اسکوربیک (ویتامین C) و در انواع کم خونی ها نیز لک های مشابه دیده می شود.

 

 

لک در اثر مصرف بعضی داروها :

 

مصرف بعضی داروها از قبیل کلرپرومازین، دی پنیسیلامین، هیدانتوئین، داروهای ضد مالاریا و داروهای ضد سرطان باعث ایجاد لک به اشکال گوناگون به همراه علائم دیگر می شوند. مصرف طولانی مدت قرص ماینوسیکلین در درمان جوش و غرور جوانی، باعث تیرگی پوست در نواحی جوش های ملتهب و قرمز می شود.

 

 

لک ناشی از التهاب پوست:

 

این نوع لک پس از التهاب های پوستی در اثر بیماری هایی مثل لیکن پلان (بیماری التهابی پوست و دهان)، لوپوس اریتماتویا (بیماری التهابی بافت همبند پوست)، بعد از سوختگی پوست در اثر آفتاب سوختگی یا سوختگی خفیف با عوامل دیگر، جوش غرور جوانی دست کاری شده، سائیدن پوست برای برطرف کردن اسکار(جای زخم) و فرو رفتگی پوست در همان محل ایجاد می شود.

 

این لک ها در نژادهای تیره و افراد سبزه شایع تر است و بیشتر در نواحی باز بدن مثل صورت رخ می دهد. همچنین ضربه به پوست، محکم کشیدن کیسه و لیف زبر در حمام یا مالش پوست ران ها روی یکدیگر هنگام راه رفتن در افراد چاق، می تواند باعث ایجاد لک در همان محل شود.

 

 

لک ناشی از بیماری ها:

 

لک در اثر بیماری هایی مثل آسم ، نارسایی کبدی و کلیوی که در زمان حملات آسماتیک، تیرگی منتشر پوست برای سه تا چهار روز ممکن است وجود داشته باشد.

 

همچنین در روماتیسم و نارسایی کلیه و سیروز کبدی و بعضی بیماری های دیگر تیرگی گسترده ی پوست دیده می شود.

 


لک هایی با علل متفرقه:

 

سایر علل ایجاد لک های تیره ی پوست شامل: ملانیسم یا لک ارثی منتشر بدن؛ لک اطراف دهان؛ لک اطراف چشم و لک های کوچک قهوه ای در نقاط مختلف بدن است که می تواند همراه یا بدون علایم دیگر باشند.

 

عطرها و ادوکلن هایی که حاوی 5- متوکسی پورالن و برگاموت هستند، اگر پس از استعمال روی پوست در معرض نور آفتاب قرار گیرند، باعث لک های تیره در پشت گوش، گردن و صورت می شوند.

 

لک های شغلی نیز در اثر تماس با ترکیبات حاوی تار مانند آسفالت و روغن های معدنی، و تماس با نور آفتاب به وجود می آیند.

 

علل زیاد دیگری نیز در ایجاد لک روی صورت و بدن موثرند که به دلیل نادر بودن، ذکر آنها ضروری نیست، ولی حتما بایستی توسط پزشک در موقع مراجعه مد نظر قرار گیرد.

 

 

درمان لک های قرمز

 

لک های تیره ی پوست، همان طوری که گفته شد، علل مختلفی دارند که بایستی بعد از بررسی علمی علت، معاینه ی دقیق و گرفتن شرح حال از بیمار، و بعضی مواقع پس از انجام آزمایشات و حتی تکه برداری از پوست، درمان شوند.

 

گاهی افراد غیرمتخصص یا آرایشگاه ها، برای درمان لک صورت، یک یا چند نوع کرم ضد لک را بدون توجه به علت آن تجویز می کنند. بعضی از این داروها تحت عنوان داروهای گیاهی، ممکن است حاوی ترکیباتی باشند که در دراز مدت برای پوست وضعیتی بوجود می آورند که حتی توسط متخصصین پوست هم غیر قابل درمان شوند.

 

روش های متعددی برای درمان لک صورت وجود دارد که پزشک پس از بررسی های اولیه، از آنها استفاده می کند.

 

استفاده از داروهای موضعی مثل هیدروکسین، تره سنیونین، اسیدهای آلفا هیدروکسی، اسید کوجیک، اسید آزلاتیک و کراترکسی ها مثل اسید ساسبک، اسید لاکتیک؛ و نیز روش های درمانی مانند پلیگیک های شیمیایی مثل TCA ، فنول، محلول جستر و پا ارم بریزن، کوتر کرایو؛ و به کارگیری لیزرهای اربیوم یاک، لیزر CO2 و لیزر روبی مواردی هستند که پزشک با توجه به وضعیت بیمار، نوع لک و علت آن، برای درمان از آنها استفاده می کند.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : m-mohtashami |
رپورتاژ
قیمت سرور | قیمت پرینتر | دستگاه حضور غیاب ، دستگاه فتوکپی
فال حافظ
توضیحی درباره صنعت پرورش شتر مرغ
دستگاه حضور و غیاب
تور لحظه آخری پر طرف دار کشورهای تایلند مالزی دبی و کیش
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
خرید بلیط چارتر هواپیما
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
معرفی جاذبه های گردشگری کرج لرستان و تورهای مشهد کیش قشم
اتوبار تهران با نامی آشنا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
معرفی سایت گنجیت
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی
مطالب لادین

لینک های مفید
آموزش عکاسی | برنامه بدنسازی | آموزش مجازی | ساخت آبنما | توچشم | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.